Algen Remover 5 Liter

71.39ex. BTW: €59.00

– Effectieve verwijdering van algen, mos, korstmos en groene aanslag
– Langdurige preventieve werking tegen groene aanslag
– Veilig en makkelijk toe te passen

5 op voorraad

Onze klanten beoordelen ons met 9,7 sterren  

Veilig online betalen via jouw eigen bank

Benieuwd wat jij kan met softwash?

KROON SOFTWASH CURSUS

Effectieve algen verwijderaar voor het verwijderen van algen, mos, korstmos en groene aanslag. Biedt tevens een preventieve werking tegen groene aanslag.

PRODUCTOMSCHRIJVING
ALGEN REMOVER is een biocide op basis van een quaternaire ammoniumverbinding.
ALGEN REMOVER doodt en verwijderd effectief groene aanslag veroorzaakt door algen, wieren en mos. Biedt tevens langdurig preventieve bescherming tegen groene aanslag.
ALGEN REMOVER kan ook veilig worden toegepast voor het doden van bacteriën en gisten op oppervlakken en materialen (desinfecteren).
ALGEN REMOVER is een wettelijk toegestane biocide met toelatingsnummer 16071N.

TOEPASSING
Wettelijk gebruiksvoorschrift: Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel voor de volgende toepassingen:
Ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.
Ter bestrijding van bacteriën en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen. Tevens ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
Disclaimer: de gebruiksaanwijzingen zoals hieronder beschreven moet worden aangehouden.

EIGENSCHAPPEN
– Biologisch afbreekbaar
– Laat geen residu achter en is niet schadelijk voor de gebruiker
– Bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik
– Preventieve werking tegen groene aanslag
– Effectieve en veilig desinfectie van oppervlakken en materialen
– Makkelijk toe te passen

VERPAKKING
5 liter.

GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik ter bestrijding en voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d.:
– ALGEN REMOVER verdunnen tot een gebruiksconcentratie van 25 ml per liter water.
– Breng gelijkmatig aan op de ondergrond door spuiten, gieten, schrobben of borstelen met de verdunde oplossing.
– Laat het product enkele dagen inwerken tot de groene aanslag is verdwenen. Niet naspoelen.
– Let op: niet op planten spuiten of gieten en voorkom ten allen tijden dat het product het oppervlaktewater bereikt.

Gebruik ter bestrijding en voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen:
1. ALGEN REMOVER verdunnen tot een gebruiksconcentratie van 25 ml per liter water.
2. Breng gelijkmatig aan op de ondergrond door grondig te spuiten of borstelen.
3. Laat het product enkele dagen inwerken tot de groene aanslag is verdwenen. In verband net de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.

Gebruik ter bestrijding van bacteriën en gisten op oppervlakken:
1. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een eventueel daarbij gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is grondig naspoelen met water vereist
2. ALGEN REMOVER verdunnen tot een gebruiksconcentratie van 4 ml per liter water.
3. Breng de verdunde oplossing aan op de ondergrond met een spuitflacon of microvezeldoek en laat minimaal 5 minuten inwerken.
4. Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
ALGEN REMOVER kan in alle droge weersomstandigheden toegepast worden.
Wettelijk gebruiksvoorschrift: Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

THEORETISCH VERBRUIK
Houd rekening met een verbruik van 3 – 5 m2 per liter gebruiksoplossing afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije en goed geventileerde plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Productblad
Veiligheidsblad
Grotere hoeveelheden? Vraag naar de mogelijkheden!

Extra informatie

Merk